Xuân Ất Mùi 2015
ĐỀN DẪY THÁNH MẪU LINH TỪ
An Nhân đền Dẫy quê ta
Bên dòng sông mát phù sa ngọt ngào
Đền thờ thánh mẫu anh hào
Thục Lương nữ liệt phất cao ngọn cờ
Dấy binh dẹp giặc năm xưa
Hồn thiêng sông núi bây giờ còn vang
Mỗi năm vào độ xuân sang
Thập phương quý khách dân làng hội đông
Ngày hội vui của non sông
Cháu con Lạc Hồng oanh liệt vinh lai
Tướng công thao lược anh tài
Diệt quân Tô Định trong ngoài bình yên
Cụm khu di tích đầu tiên
Tiên La, Buộm, Dẫy một miền huyện ta
Vinh thay mảnh đất Hưng Hà
Quần thể văn hóa có ba đền liền
Đa Cương vùng đất trung kiên
Hậu phương vững chắc dấy lên cờ đào
Quân hùng tướng mạnh ào ào
Ầm ầm binh mà tiến vào Đông Đô
Bà Trưng khởi nghĩa phất cờ
Đuổi quân Hán khỏi cõi bờ Việt Nam
Một là rửa hận giang san
Hai là báo phụ song toàn vẹn đôi
Dân Nam ơn Thánh đời đời
Thục Nương nữ tướng sáng ngời lòng son
Ngàn năm bia đá thì mòn
Vạn năm Thánh Mẫu mãi còn tâm dân.
Kính dâng Đức Thánh Mẫu.

                                                Lê Giang
Thị trấn Hưng Hà, Thái Bình.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét