Xuân Ất Mùi 2015
85 NĂM CÓ ĐẢNG VINH QUANG
Búa liềm cờ đỏ tung bay
Tám mươi nhăm năm ấy bao ngày vinh quang
Mỗi năm vào độ xuân sang
Mốc son lịch sử vẻ vang chói ngời
“Đảng ta sinh ở trên đời
Như hòn máu đỏ lên người ngày nay”
Thăng trầm khí thế rồng bay
Biết bao vận hội đắm say lòng người
Ngọn nguồn trải khắp nơi nơi
Ở đâu khó khổ Đảng thời giải nguy
Đảng là trí thức lương tri
Đảng của dân, dân sẵn vì Đảng ta
Chiến trường ác liệt sông pha
Dân bảo vệ Đảng, Đảng hòa lòng dân
“Dễ mười lần không dân cũng chịu
Khó trăm lần dân liệu cũng xong”
Có Đảng cách mạng thành công
Dân dốc một lòng theo Đảng tiên phong
Đảng dân đồng sức đồng lòng
Đào núi lấp biển ngăn sông phi thường
Đảng vì dân, Đảng ánh dương
Vạch ra con đường dẫn dắt ta đi
Chín năm chống Pháp trường kỳ
Điện Biên lịch sử tạc ghi muôn đời
Pháp thua, Mỹ cút tơi bời
Năm Châu thế giới hết lời ngợi ca
Tám mươi nhăm năm kết trái sai hoa
Đảng ta là một trường ca huy hoàng.
                                                                             Lê Giang
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Hội viên hội thơ Đường Luật Việt Nam
Hội viện Thi Đàn Việt Nam
Chàng 2 thị trấn Hưng Hà
                                                                        Đt: 0363861519 – 01645378971

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét