NHIỆM VỤ BÁC GIAO


Kế sách Hồ Chí Minh
Tài dụng binh Tướng Giáp
Ngải cứu Đại Tướng buộc đầu
Tưởng chừng vỡ mất còn đâu là mình
Nghĩ ra kế sách tài tình
Bác giao nhiệm vụ phân minh rõ ràng
Thắng thì đánh chớ chủ quan
Trận tiền ứng biến biết làm sao đây
Pháo quân đã dải bủa vây
Theo thế trận này thắng lợi chưa yên
Đại Tướng xin lệnh của trên
Đại quân rút hết trận tiền hoãn binh
Thắng mà lĩnh đỡ hi sinh
Cầm quân Đại Tướng dụng binh rất tài
Đại Tướng lập trận địa hai
Chiến thuật chuột dũi quân cài tiếp sau
Hào sâu đất cuộn đến đâu
Bộ đội anh dũng tiến mau điệp trùng
Điện Biên quân Pháp hãi hùng
Pháo binh rội lửa mịt mùng khói bay
Quân reo siết chặt vòng vây
Xông pha trận tuyến giặc tây đầu hàng
Bất tài Đờ Cát huênh hoang
Tướng hoảng quân hàng vỡ mộng viễn chinh
Thiên tài tướng Giáp dụng binh
Đội quân chân đất viễn chinh hết hồn
Sử vàng lại mở thêm trang

Điện Biên thắng trận tiếng vang toàn cầu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét